[Hướng Dẫn]Thử Thách

[Nội dung]

- Bộ sưu tập

- Bách Khoa Toàn Thư

- Thành tựu

- Danh hiệu

Chúng tôi đã chuẩn bị một hướng dẫn cho [Thử thách] một trong trong số các nội dung của Icarus M.

Bạn có thể vào nội dung thử thách thông qua nút [Menu] - [Thử thách] ở góc trên bên phải trò chơi.

Bạn có thể kiểm tra [Bách khoa toàn thư] [Thành tựu] [Danh hiệu] [Bộ sưu tập].

Bộ sưu tập

Trong bộ sưu tập, bạn có thể kiểm tra các vật phẩm chi tiết được xác định theo từng danh mục. Khi bạn có được tất cả các thông tin vật phẩm của bộ sưu tập, bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng cho mỗi vật phẩm.

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách.

2. Bạn có thể kiểm tra danh sách theo danh mục.

3. Bạn có thể kiểm tra các mục chi tiết được thiết lập theo danh mục.

4. Bạn có thể nhận được phần thưởng bằng cách đạt được tất cả các danh sách chỉ định.

※ Các Pet đăng ký ở mục thông tin trong danh mục sẽ được tiêu thụ và biến mất.

 

Bách khoa toàn thư

Trong sách minh họa, bạn có thể kiểm tra [pet] [trang bị] [thời trang] có thể nhận được theo danh mục.

Bạn có thể kiểm tra các mục được sắp xếp theo danh mục.

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách [Pet] [Trang bị] [Trang bị mở rộng].

2. Bạn có thể kiểm tra danh sách theo danh mục.

3. Bạn có thể kiểm tra xem mình có bách khoa toàn thư hay không, nhận thưởng và nhận phần thưởng khi hoàn thành.

※ Bạn có thể kiểm tra thông tin và số liệu thống kê bằng cách nhấp vào mục đó.

※ Phần thưởng thu thập và hoàn thành chỉ có thể nhận được trong lần đầu tiên.

※ Nếu cấp độ của các vật phẩm bạn đã có khác nhau, sẽ không được bồi thường.

4. Bạn có thể nhận được tất cả các phần thưởng cho bộ bách khoa toàn thư mà bạn đã có và hoàn thành theo danh mục.

Thành tựu

Các Thành Tựu được chia thành danh sách [Giai đoạn] [Tổng quát],

Khi bạn hoàn thành mỗi Thành Tựu, bạn có thể nhận được nhiều phần thưởng khác nhau.

  Ngoài ra, bạn có thể nhận được các chỉ số bổ sung tùy thuộc vào giai đoạn Thành Tựu của bạn.

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách [Thời Hạn] [Thành Tựu].

2. Bạn có thể kiểm tra danh sách theo danh mục.

3. Bạn có thể nhận được các chỉ số bổ sung tùy thuộc vào mức độ Thành Tựu.

※ Bạn có thể tăng cấp độ Thành Tựu của mình thông qua điểm kinh nghiệm Thành Tựu được trả khi hoàn thành Thành Tựu.

4. Bạn có thể kiểm tra các mục tiêu Thành Tựu và phần thưởng.

5. Bạn có thể nhận được tất cả các phần thưởng hoàn thành Thành Tựu theo danh mục.

Danh hiệu

Đối với Danh hiệu, bạn có thể kiểm tra các Danh hiệu có thể nhận được trong mỗi danh sách,

Các chỉ số tăng khi bạn đạt đủ số lượng danh hiệu được tích lũy.

1. [Tăng trưởng] [Chiến Đấu] [Vật phẩm] [Tài nguyên] [Pet] Bạn có thể kiểm tra danh sách này.

2. Khi mỗi danh hiệu đạt được, các chỉ số gia tăng được tích lũy.

3. Bạn có thể kiểm tra các điều kiện để có được Danh hiệu và tiến hành gắn & tháo danh hiệu.

※ Danh hiệu không thể được cài đặt nhiều lần.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game