[Hướng Dẫn]Tháp Chủ Thần

 

Tháp chính

Đây là tính năng leo tháp bằng cách vượt qua thử thách cho mỗi tầng trong một thời gian nhất định.

* Được kích hoạt khi hoàn thành nhiệm vụ chính [Bằng chứng tư cách chương 3].

-Truy cập nội dung Cocoon thông qua [Menu] → [Cocoon] hoặc biểu tượng [Cocoon] ở góc trên bên phải.

 -Sau khi chạm vào Cocoon, chạm vào tab [Phiêu lưu].

-Sau khi vào [Phiêu lưu], bạn có thể sử dụng nội dung Chinh phục Quân đoàn 5 bằng cách chạm vào tab [Tháp Chủ Thần].

Bạn có thể thấy màn hình sau đây khi vào nội dung của Tháp Chúa

1. Bạn có thể xem số lượt tham gia Tháp Chủ Thần.

2. Bạn có thể xem hồ sơ của tôi về tính năng Tháp Chủ Thần và bạn có thể nhận phần thưởng hàng tuần thông qua nút [Nhận phần thưởng hàng tuần] bắt đầu từ nửa đêm thứ Hai hàng tuần.

3. Bằng cách chạm vào nút [Pet được đề xuất], bạn có thể xem danh sách Pet  sẽ giúp bạn tấn công Tháp Chủ Thần.

4. Bằng cách chạm vào nút [Xếp hạng], bạn có thể xem [Xếp hạng hàng đầu] và [Xếp hạng hiện tại].

5. Bạn có thể xem danh sách các vật phẩm thưởng theo xếp hạng hàng tuần bằng cách chạm vào nút [Phần thưởng hàng tuần].

6. Bạn có thể xem phần thưởng có thể nhận được khi dọn từng tầng bằng cách chạm vào nút [Phần thưởng cho từng tầng].

7. Chạm vào nút [Enter] để thách thức Tháp Chủ Thần.

Mẹo. Bạn có thể thử thách tính năng hai lần một ngày và bạn có thể mua thêm một lần (1 ngày) tại cửa hàng.

[Thưởng tầng]

Khi vào từng tầng của Tháp chính, bạn có thể thấy màn hình sau.

1. Bạn có thể xem số tầng hiện tại.

2. Bạn có thể xem nhiệm vụ của số tầng hiện tại, và bạn sẽ nhận được thêm điểm khi hoàn thành các điều kiện nhiệm vụ.

1. Bạn có thể bỏ cuộc tấn công giữa chừng thông qua nút Thoát, và bạn sẽ nhận được phần thưởng của tầng trước đã bỏ cuộc.

2. Bạn có thể xem số tầng, điểm tích lũy, thời gian còn lại và các nhiệm vụ của tầng hiện tại.

Khi dọn sạch từng tầng, bạn có thể thấy màn hình sau đây.

1. Bạn có thể xem số tầng đã dọn.

2. Bạn có thể xem điểm tích lũy.

3. Bạn có thể xem các nhiệm vụ thành công và số điểm bổ sung tương ứng.

1. Kết thúc trong thời giản 10 phút và tất cả các tầng đều được dọn sạch, bạn có thể xem tổng số tầng đã xóa / thời gian còn lại / điểm tích lũy / điểm cuối cùng.

2. Đối với các trường hợp được thưởng tiêu diệt, đó là phần thưởng cuối cùng khi hoàn thành tầng.

※ Đây không phải là phần thưởng tích lũy cho tất cả các tầng đã tiêu diệt, mà là phần thưởng cho tầng đượctiêu diệt cuối cùng.

Bạn có thể xem và mua vé Tháp Chủ Thần trong danh mục [Cửa hàng] → [Vật phẩm] → [Vé].

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game