[Hướng Dẫn]Thảo phạt quân đoàn 5

Thảo phạt quân đoàn 5

Tính năng có 5 khu vực chuyên biệt cho từng thuộc tính (lửa, băng, sét, hắc ám, độc).

Nội dung này cho phép bạn cảm thấy thú vị khi tấn công bằng cách làm suy yếu thiệt hại tới đối phương thông qua pet.

- Qua biểu tượng [Cocoon] trên cùng bên phải để vào tính năng Cocoon.

- Sau khi chạm vào CoCoon, chạm vào tab [Phiêu lưu].

-Sau khi vào [Phiêu lưu], bạn có thể sử dụng nội dung của Quân đoàn thứ 5 bằng cách chạm vào tab [Chinh phục quân đoàn thứ 5].

Bạn có thể thấy màn hình sau đây khi vào nội dung Chinh phục Quân đoàn 5.

1. Nhấp vào [Tàn tích lửa thiêu], [Di tích băng giá], [Pháo đài bất tử], [Hang động bí mật], [Dinh thự Carleine] để vào.

2. Bạn có thể chơi bằng cách chọn 1 trong 4 mức độ khó [Bình thường] [Tinh Anh] [Anh hùng] [Huyền thoại].

1. Bạn có thể kiểm tra lượt tham gia.

2. Bạn có thể kiểm tra các thông tin như lực chiến được đề xuất, giá trị thuộc tính đề xuất và giới hạn thời gian cho khu vực đã chọn.

3. Bạn có thể kiểm tra danh sách các vật phẩm phần thưởng có thể nhận được trong khu vực đã chọn.

4. Bạn có thể kiểm tra những con quái vật xuất hiện trong khu vực đã chọn.

5. Thông qua [Pet được đề xuất], bạn có thể kiểm tra thông tin pet hữu ích trong việc nhắm mục tiêu khu vực.

6. Tiến hành mục tham gia cá nhân thay vì mục tham gia nhóm thông qua nút [Vào ngay lập tức].

7. Tuyển mộ và gia nhập nhóm thông qua nút [Kết hợp nhóm].

1. Bạn có thể kiểm tra quá trình hoàn thành, cấp độ hoàn thành và thời gian hoàn thành

2. Bạn có thể kiểm tra danh sách các vật phẩm phần thưởng có được thông qua việc hoàn thành Nội dung chinh phục Quân đoàn 5.

3. Bạn có thể kiểm tra các mục phần thưởng bổ sung theo cấp độ hoàn thành.

4. Chạm vào nút [Thử lại] để tiếp tục lại.

5. Chạm vào nút [Thoát] để kết thúc.

Hành lang của Chúa

Hành lang của lãnh chúa là khu vực chuyên về thuộc tính [ánh sáng], hoàn thành 5 phụ bản [Tàn tích lửa thiêu], [Di tích băng giá], [Pháo đài bất tử], [Hang động bí mật], [Dinh thự Carleine]  để có được 5 [Quả cầu giải phóng phong ấn ], nó sẽ được kích hoạt và bạn có thể vào.

1. Bạn có thể kiểm tra thông tin của khu vực hành lang chính.

2. Bạn có thể kiểm tra danh sách các vật phẩm phần thưởng có thể nhận được trong Hành lang lãnh chúa.

3. Bạn có thể kiểm tra những con quái vật xuất hiện trong hành lang lãnh chúa.

4. Thông qua [Pet được đề xuất], bạn có thể kiểm tra thông tin pet hữu ích trong việc nhắm mục tiêu khu vực.

5. Tiến hành tham gia cá nhân thay vì nhóm thông qua nút [Vào ngay].

6. Tuyển mộ và gia nhập nhóm thông qua nút [kết hợp nhóm].

※ Khi bạn chơi Hành lang lãnh Chúa một lần, phong ấn sẽ được kích hoạt và bạn phải hoàn thành 5 phụ bản trên để thu thập 5 viên ngọc mở phong ấn để kích hoạt lại.

Bạn có thể xem và mua lượt chinh phục Quân đoàn 5 trong danh mục [Cửa hàng] → [Vật phẩm] → [Vé].

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game