[Hướng Dẫn]Thánh Vực Thử Thách

 

[ Mục lục ]

- Thử nghiệm cơ bản

- Thử nghiệm của mặt trăng đỏ

- Thử nghiệm thần thoại

 

Thử thách của Chúa

 

Thử thách của Chúa là tính năng đối mặt với tổng cộng 7 Pet Siêu Thần lần lượt. Bạn có thể xem và nhập tính năng thông qua [Tính năng] → [Phiêu lưu] → [Thử nghiệm thần thánh].

* Tính năng được kích hoạt khi đạt Cấp 1/3 Thức tỉnh. [Tham gia Thử thách của Chúa]

1. Tính năng → Phiêu lưu → Thử nghiệm của Chúa có thể được chọn thông qua Thánh địa của Thử Thách

2. Bạn chỉ có thể tham gia Thử thách của Chúa trong 10 phút mỗi giờ.

3. Bạn sẽ nhận được 2 lượt mỗi ngày.

 1. Sau khi vào Thử thách của Chúa, số lần hồi sinh được giới hạn ở 3 lần cho mỗi cá nhân.

* Không thể nhận được phần thưởng nếu bạn chết khi số lần hồi sinh đã hết

2. Có tổng thời gian giới hạn là 30 phút cho các tính năng thử nghiệm của Chúa và số lượng khuyến nghị là 10.

3. Bạn chỉ có thể nhập trạng thái đột kích.

[Bản đồ thử nghiệm của Bậc Thầy]

Sau khi bước vào Thử thách của Chúa, các nghiên cứu sinh của Chúa sẽ xuất hiện theo thứ tự loại cưỡi → loại người. Nếu bạn giết một đồng loại hình người, bạn sẽ chuyển sang bản đồ tiếp theo.

[Phần thưởng Thử thách của Chúa]

1. Thứ hạng được xác định theo mức độ đóng góp, và phần thưởng có thể nhận được tương ứng.

2. Phần thưởng thử thách của Chúa được chia thành phần thưởng cơ bản (tham gia) + phần thưởng xếp hạng theo mức độ đóng góp. * Tất cả phần thưởng có thể được nhận trong hộp thư

 

Thử nghiệm Trăng đỏ

 

Mặt trăng đỏ là cuộc thử nghiệm cuộc đột kích tổ chức tổng cộng tám giai đoạn để nắm bắt tính năng.

1 Bạn có thể sử dụng tính năng khi đạt đến cấp 30 của Thức tỉnh.

- Trò chơi nằm ở phía trên bên phải của biểu tượng [Cocoon]

- Mục Cocoon sau tab [cuộc phiêu lưu] thông qua tính năng cuộc phiêu lưu để di chuyển.

- Truy cập mục [Thánh địa thử nghiệm] để vào.

- Thành địa Thử Nghiệm trong trong tab [Thử nghiệm Trăng máu] và bạn có thể chạm để tham gia.

1. Bạn có thể xem số lượng vé Thử nghiệm Trăng máu.

2. Mời các bạn xem phần thuyết minh ngắn gọn tính năng của bài Thử nghiệm Trăng máu.

3. Thử thách yêu cầu hiệu quả và thời gian có hạn, khuyến khích mọi người xem trước nếu có thể

4. Thử thách trăng máu cho phép bạn xem thưởng đạt được

5. Bạn có thể xem những quái vật xuất hiện trong tính năng chơi thử của Trăng máu.

6. Bạn có thể xem những Pet sẽ giúp bạn tấn công thử thách của Trăng máu.

7. Nếu chơi 1 mình có thể chọn nút Vào ngay.

8. Nếu muốn chơi Tổ đội hãy chọn nút Ghép đội đột kích.

1. Bạn có thể xem đóng góp và xếp hạng của mình trong thử nghiệm tiêu diệt toàn bộ.

2. Bạn có thể xem phần thưởng cơ bản và phần thưởng vật phẩm tùy theo thứ hạng.

3. Bạn có thể xem đóng góp chi tiết hơn bằng cách chạm vào nút [Xem Xếp hạng].

4. Chạm vào nút [OK] để thoát khỏi cửa sổ hiện tại.

Bạn có thể xem và mua vé Thử nghiệm Red Moon trong danh mục [Cửa hàng] → [Vật phẩm] → [Vé].

[Danh sách các thử nghiệm của Trăng máu]

 

Thử nghiệm thần thoại

 

Thử thách thần thoại là một tính năng tổng cộng sáu thử nghiệm bằng cách tổ chức một cuộc đột kích.

* Bạn có thể sử dụng tính năng khi đạt được 3 Thức tỉnh cấp 1.

-Có sẵn thông qua [Cocoon] → [Adventure] → [Sacred of Trials] → Trials of Myth.

1. Bạn có thể xem số lượng vé vào Khu Thử nghiệm.

2. Bạn có thể xem phần giải thích ngắn gọn.

3. Bạn có thể xem lực chiến được đề xuất, giới hạn thời gian và số lần Thử nghiệm Thần thoại được đề xuất.

4. Bạn có thể xem các vật phẩm phần thưởng có thể nhận.

5. Bạn có thể xem quái vật trùm xuất hiện trong Thử nghiệm thần thoại.

6. Bạn có thể xem Pet giúp bạn tấn công thử thách của thần thoại.

7. Nếu chơi 1 mình có thể chọn nút Vào ngay.

8. Nếu muốn chơi Tổ đội hãy chọn nút Ghép đội đột kích.

1. Bạn có thể xem mức độ đóng góp và xếp hạng trong bản dùng thử đã xóa.

2. Bạn có thể xem phần thưởng cơ bản và phần thưởng vật phẩm tùy theo thứ hạng.

3. Bạn có thể xem đóng góp chi tiết hơn bằng cách chạm vào nút [Xem Xếp hạng].

4. Chạm vào nút [OK] để thoát khỏi cửa sổ hiện tại. Bạn có thể xem và mua vé cho Sanctuary of Trials trong danh mục [Cửa hàng] → [Vật phẩm] → [Vé].

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game