[Hướng Dẫn]Khám phá Đồng Hành

Hướng dẫn khám phá đồng hành!!!

 

Khám phá Đồng hành

Bạn có thể nhận được các vật phẩm [Hộp quà và Dấu ấn Pet] bằng cách tham gia tính năng Thám Hiểm.

-Bạn có thể sử dụng nội dung thông qua [Menu] → [Pet] → [Pet THám Hiểm].

※ Nội dung Thám Hiểm có sẵn sau khi hoàn thành nhiệm vụ 3 Pet mới.

1. Phần thưởng có thể nhận được từ các khu vực đã hoàn thành các cuộc thám hiểm Đồng hành.

2. Bạn có thể kiểm tra thời gian còn lại cho đến khi kết thúc cuộc thám hiểm thông qua phần dưới cùng của khu vực bạn đang khám phá.

3. Bạn có thể tiến hành cuộc thám hiểm bằng cách đăng ký một Pet trong khu vực mà bạn hiện chưa khám phá.

4. Không thể khám phá các Pet trong khu vực chưa được khám phá.

5. Bạn có thể kiểm tra kinh nghiệm Pet và các vật phẩm phần thưởng có thể nhận được khi chọn một khu vực để bắt đầu.

Chạm vào nút [Hủy] để hủy chuyến thám hiểm Đồng hành.

Chạm vào nút [Hoàn thành ngay lập tức] để hoàn thành ngay cuộc thám hiểm.

※ Sử dụng 1 lượng ruby nhất định để hoàn thành nhanh.

1. Bạn có thể chọn thời gian khám phá khu vực đã chọn và bạn có thể kiểm tra cấp độ Đồng hành có thể đăng ký, điểm thưởng kinh nghiệm và thông tin về thời gian hồi chiêu của Pet trong thời gian đã chọn.

2. Bạn có thể kiểm tra danh sách những Pet có thể tiến hành cuộc phiêu lưu cùng bạn.

※ Khi cuộc thám hiểm hoàn thành, những đồng hành cùng tham gia cuộc thám hiểm sẽ có thời gian chờ hồi lượt, và cuộc thám hiểm sẽ hoạt động trở lại sau khi thời gian chờ trôi qua.

※ Có thể hoàn thành thời gian hồi chiêu nhanh Đồng hành bằng vàng.

※ Nhận được Phần thưởng kinh nghiệm từ các cuộc thám hiểm Đồng hành.

3. Bằng cách chạm vào nút [Sắp xếp], bạn có thể sắp xếp theo [Xếp hạng được đề xuất], [Khu vực] và [Sức chứa].

4. Chạm vào nút [Hủy bỏ] để hủy đăng ký thám hiểm Pet.

5. Chạm vào nút [Đăng ký] để đăng ký Đồng hành Pet đã chọn. Sau khi hoàn thành [Đăng ký], chạm vào nút [Bắt đầu] để bắt đầu khám phá Đồng hành.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game