[Hướng Dẫn]Hố Không Gian

Hướng dẫn Phụ Bản Hố Không Gian

 

Bạn có thể sử dụng menu [Cocoon] sau khi hoàn thành nhiệm vụ [Phần 2].

Bạn có thể sử dụng tính năng của khoảng trống xây dựng thông qua phía trên bên phải [Cocoon] → [Phụ bản] → [Hố không gian].

-Sau khi chạm vào Cocoon, chạm vào tab [Phụ bản].

-Sau khi vào [Phụ bản], bạn có thể sử dụng tính năng của không gian bằng cách chạm vào tab [Hố không gian].

 Bạn có thể xem màn hình sau khi vào tính năng của xây dựng không gian

1. Bạn có thể xem tên khu vực của lục địa.

2. Bạn có thể xem tên khu vực thuộc khu vực của châu lục.

3. Bạn có thể xem tiến độ xóa tính năng của xây dựng không gian trong khu vực, Bạn có thể nhận thêm phần thưởng bằng cách xóa tất cả nội dung với cấp S.

4. Trong trường hợp xây dựng không gian khó khăn, nó sẽ được chia thành hai giai đoạn: [Thường] và [Tinh Anh] [Anh Hùng].

5. Bạn có thể di chuyển đến một khu vực khác bằng cách chạm vào mũi tên.

 Mẹo. -Bạn chỉ có thể tham gia 5 lần phó bản Hố Không Gian, và bạn có thể thêm 2 lần bổ sung mỗi ngày tại cửa hàng.

Khi chọn một khu vực, bạn có thể thấy màn hình với các nội dung sau đây.

1. Có thể xem số lượng vé trong quá trình thi công.

2. Bạn có thể xem danh sách các khoảng trống xây dựng có thể được thực hiện trong khu vực.

3. Lực chiến được đề xuất, giá trị thuộc tính, giới hạn thời gian và lực chiến của nhân vật hiện tại trong khoảng cách không-thời gian đã chọn, Có thể xem các chi tiết như giá trị thuộc tính.

4. Bạn có thể xem các vật phẩm phần thưởng có thể nhận được hoàn thành dọn dẹp.

5. Bạn có thể xem quái vật và trùm xuất hiện trong khu vực.

6. Bạn có thể xem danh sách Pet có thể giúp bạn tấn công.

7. Cuộc tấn công đơn độc được tiến hành thông qua [Truy cập ngay].

8. Lập nhóm thông qua [Ghép nhóm] và tiến hành tấn công.

Khi tấn công khoảng cách không-thời gian, cấp độ được xác định theo thời gian hoàn thành, và bạn có thể nhận được phần thưởng và phần thưởng hoàn thành theo cấp độ.

1. Bạn có thể xem quá trình nếu hoàn thành, cấp độ hoàn thành và thời gian hoàn thành

2. Bạn có thể xem danh sách các phần thưởng nhận được thông qua việc hoàn thành

3. Bạn có thể xem các mục phần thưởng bổ sung theo cấp độ hoàn thành.

4. Chạm vào nút [Thử lại] để tiếp tục lại.

5. Chạm vào nút [Thoát] để kết thúc .

Có thể xem và mua vé để tham gia trong danh mục [Cửa hàng] → [Vật phẩm] → [Vé].

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game