[Hướng Dẫn]Điều khiển đa thiết bị

[Nội dung]

- Tiếp tục chơi

- Đang đợi kết nối

- Kiểm tra thiết bị chờ

- Tự động thay đổi kết nối

- Sử dụng chuyển đổi

Tiếp tục chơi

Nếu bạn đã được kết nối với cùng một tài khoản hoặc server, cửa sổ bật lên điều khiển nhiều thiết bị sẽ xuất hiện.

Có thể kết nối thiết bị, chờ kết nối và kết thúc thông qua cửa sổ bật lên điều khiển đa thiết bị.

1. Bạn có thể kết nối một thiết bị hiện có sau khi ngắt kết nối thiết bị cũ.

2. Bạn có thể chơi tiếp bằng cách thay đổi nhân vật.

3. Bạn có thể tiếp tục chơi một nhân vật đang chơi trên thiết bị khác.

4. Nếu bạn chạm vào Tiếp tục / Chọn Nhân vật, thiết bị được kết nối hiện có sẽ được chuyển đổi sang trạng thái chờ được kết nối.

Đang chờ kết nối

Khi ngắt kết nối với thiết bị hiện tại, trò chơi sẽ tự động được kết nối với thiết bị ở trạng thái chờ.

Nhân vật được kết nối tự động tiếp tục chơi với các nhiệm vụ và trận chiến ở chế độ tự động.

1. Quay lại màn hình tiêu đề.

2. Kết nối từ một thiết bị chờ và chuyển thiết bị hiện đang kết nối sang chế độ chờ.

Kiểm tra các thiết bị đang chờ được kết nối

Bạn có thể kiểm tra các thiết bị đang chờ được kết nối thông qua [Trong trò chơi] → [Menu] → [Điều khiển nhiều thiết bị].

1. Khi ngắt kết nối khỏi thiết bị đang sử dụng, thiết bị có số thứ tự cao nhất trong số các thiết bị đang chờ sẽ tự động được kết nối.

2. Bạn có thể thay đổi thứ tự của các thiết bị.

3. Bạn có thể ngắt kết nối.

Thay đổi thứ tự kết nối tự động

Bạn có thể thay đổi thứ tự kết nối tự động của các thiết bị chờ bằng cách sử dụng lệnh thay đổi.

1. Bạn có thể thay đổi thứ tự của các thiết bị bằng cách kéo và thả.

2. Bạn có thể hủy đăng ký thiết bị.

Mẹo. Khi được kết nối, thiết bị sẽ tự động được đăng ký và có thể đăng ký tối đa 5 thiết bị.

Nếu có nhiều hơn 5 thiết bị đã đăng ký, các thiết bị có thời gian kết nối đã trôi qua quá lâu sẽ tự động bị xóa.

3. Bạn có thể ngắt kết nối.

Sử dụng chuyển đổi

Tắt thiết bị đã kết nối, kết nối với thiết bị chờ và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và trận chiến đang diễn ra.

-Khi chuyển sang sử dụng, bạn có thể kiểm tra cài đặt chơi tự động trước khi kết thúc kết nối.

※ Tiếp tục chơi trong hầm ngục và các trận đấu Ghép hiện không được hỗ trợ.

※ Nếu trò chơi kết thúc theo cách không bình thường thay vì sử dụng nút kết thúc trò chơi, có thể mất một khoảng thời gian để nhận ra thiết bị kết thúc.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game