[Hướng Dẫn]Điện Anh Hùng

[Tính năng]

-1vs1 Điện Anh Hùng

-3vs3 Điện Anh Hùng

Icarus M sở hữu nhiều tính năng cho phép bạn cạnh tranh với các người chơi khác trong các cuộc phiêu lưu và Pet.

Trong số đó, tính năng [Điện Anh Hùng], nó là một Tính năng cho phép bạn đối đầu với những hậu duệ khác. Đó cũng là nơi bạn có thể thể hiện kỹ năng điều khiển đàn em của mình.

 -Truy cập Tính năng thông qua biểu tượng [Phó bản] ở góc trên bên phải.

-Sau khi nhập Tính năng, chạm vào cửa sổ Giao chiến

 

[Đại Điện Anh Hùng 1 đấu 1]

 

-Bạn có thể xem và tiếp tục với Tính năng của Điện Anh Hùng 1vs1 bằng cách chạm vào tab [Điện Anh Hùng 1vs1] sau khi vào [Phụ bản].

Thời gian Chiến đấu cho Điện Anh Hùng 1vs1 là từ 14 giờ đến 19 giờ mỗi ngày.

Điện Anh Hùng 1vs1 có các cấp độ riêng và điểm số cấp độ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào kết quả trận đấu. Lúc này, trong trường hợp đối đầu, bạn sẽ đối mặt với những đối thủ cùng hạng và cấp độ.

1. Bạn có thể xem số lượt thi đấu.

2. Bạn có thể xem mô tả ngắn gọn về Điện Anh Hùng 1vs1.

3. Bạn có thể xem hạng của nhân vật, điểm số, thứ hạng và thời gian còn lại cho đến khi xếp hạng, và bạn có thể xem hiệu suất hiện tại của nhân vật. (Bạn cũng có thể xem số lần chiến thắng trong khi tính điểm)

4. Bạn có thể xem các phần thưởng có thể nhận được trong Điện Anh Hùng 1vs1.

5. Bạn có thể xem các phần thưởng có thể nhận được vào cuối mỗi mùa giải theo xếp hạng mùa giải.

6. Bạn có thể xem các phần thưởng có thể nhận được vào thứ Hai hàng tuần theo xếp hạng của từng bậc.

7. Bạn có thể xem xếp hạng bậc và nhân vật xếp hạng thứ 100 tổng thể.

8. Bạn có thể xem danh sách các vật phẩm có thể mua được thông qua điểm cộng đồng.

9. Nhấp vào nút [Đấu] để bắt đầu ghép Điện Anh Hùng.

Mẹo. 1vs1 chỉ có thể chơi 5 lần một ngày.

[Điểm sẽ trừ trên mỗi bậc tại thời điểm xếp lại hạng]

[Danh hiệu có được theo xếp hạng vào cuối mùa]

Khi nút bắt đầu [Đấu] được nhấp vào, nút này sẽ chuyển thành nút [Đang tìm kiếm] và khi nút tương ứng được nhấp, Bạn có thể xem trong suốt quá trình tìm kiếm

Lúc này, nếu nhấn vào nút [Hủy ghép] sẽ hủy ghép Điện Anh Hùng.

Khi trận đấu bắt đầu, chế độ tự động được ưu tiên, Bạn có thể thay đổi cách chiến đấu bằng cách nhấp vào nút Tự động chiến đấu.

1. Bạn có thể xem thời gian còn lại cho đến khi kết thúc Điện Anh Hùng.

2. Bạn có thể xem thông tin của nhân vật của bạn và nhân vật của đối thủ. (Cấp độ, HP, tên nhân vật, phái, v.v.)

3. Bạn có thể tiến hành điều khiển  của nhân vật.

4. Bạn có thể tiến hành trận chiến bằng cách nhấp vào nút kỹ năng và tấn công.

5. Bạn có thể chuyển đổi giữa chiến đấu tự động và chiến đấu thủ công.

Đánh bại một nhân vật đối thủ trong thời gian diễn ra của Hero's Hall hoặc nếu HP của nhân vật của bạn trở thành 0. Chiến thắng hoặc thất bại sẽ quyết định điểm hạng tăng hoặc giảm.

Tuy nhiên, nếu không có chiến đấu trong thời gian đó, kết quả hòa sẽ được xử lý. Điểm bậc không tăng hoặc giảm trong trường hợp hòa.

Ngoài ra, chuỗi chiến thắng sẽ bị dừng lại.

※ Số lượng tăng hoặc giảm điểm bậc khác nhau tùy thuộc vào bậc của nhân vật.

 

[Đại Điện Anh Hùng 3 đấu 3]

 

-Sau khi vào Phụ bản, bạn có thể xem và tiếp tục tham gia Điện Anh Hùng 3vs3 bằng cách chạm vào tab [Điện Anh Hùng 3vs3].

Thời gian tham gia 3vs3 là từ 14 giờ đến 19 giờ mỗi ngày.

Có một cấp độ riêng trong Hội trường anh hùng 3vs3 và điểm số của cấp độ tăng hoặc giảm theo kết quả trận đấu. Tại thời điểm này, trận đấu được ghép với đối thủ trong cùng hạng và cấp độ, và đội trong phần cùng hạng và cấp được ghép.

※ Nếu không có đủ đối thủ phù hợp trong cùng một bậc, bạn có thể đấu và đối đầu với những đối thủ có cấp bậc cao hơn.

1. Bạn có thể xem lượt đánh.

2. Bạn có thể xem mô tả ngắn gọn về Điện Anh Hùng 3vs3.

3. Bạn có thể xem hạng của nhân vật, điểm số, thứ hạng và thời gian còn lại cho đến khi xếp hạng, và bạn có thể xem hiệu suất hiện tại của nhân vật. (Bạn cũng có thể xem số lần chiến thắng trong khi tính điểm)

4. Bạn có thể xem các phần thưởng có thể nhận được trong Điện Anh Hùng 3vs3.

5. Bạn có thể xem các phần thưởng có thể nhận được vào cuối mỗi mùa giải theo xếp hạng mùa giải.

6. Bạn có thể xem các phần thưởng có thể nhận được vào thứ Hai hàng tuần theo xếp hạng của từng bậc.

7. Bạn có thể xem xếp hạng bậc và nhân vật xếp hạng thứ 100 tổng thể.

8. Bạn có thể xem danh sách các vật phẩm có thể mua được thông qua điểm cộng đồng.

9. Nhấp vào nút [Đấu] để bắt đầu ghép Điện Anh Hùng.

Mẹo. 3vs3chỉ có thể chơi 4 lần một ngày.

[Điểm sẽ trừ trên mỗi bậc tại thời điểm xếp lại hạng]

[Danh hiệu có được theo xếp hạng vào cuối mùa]

Khi nút bắt đầu [Đấu] được nhấp vào, nút này sẽ chuyển thành nút [Đang tìm kiếm] và khi nút tương ứng được nhấp, Bạn có thể xem trong suốt quá trình tìm kiếm

Lúc này, nếu nhấn vào nút [Hủy ghép] sẽ hủy ghép Điện Anh Hùng.

Khi trận đấu bắt đầu, chế độ tự động được ưu tiên, Bạn có thể thay đổi cách chiến đấu bằng cách nhấp vào nút Tự động chiến đấu.

1. Bạn có thể xem thời gian còn lại cho đến khi kết thúc Điện Anh Hùng.

2. Bạn có thể xem thông tin nhóm của bạn và các nhóm khác. (Cấp độ, HP, tên nhân vật, phái, v.v.)

3. Bạn có thể tiến hành điều khiển của nhân vật.

4. Bạn có thể tiến hành trận chiến bằng cách nhấp vào nút kỹ năng và tấn công.

5. Bạn có thể chuyển đổi giữa chiến đấu tự động và chiến đấu thủ công.

 

Đánh bại một nhân vật đối thủ trong thời gian diễn ra của Hero's Hall hoặc nếu HP của nhân vật của bạn trở thành 0. Chiến thắng hoặc thất bại sẽ quyết định điểm hạng tăng hoặc giảm.

Tuy nhiên, nếu không có chiến đấu trong thời gian đó, kết quả hòa sẽ được xử lý. Điểm bậc không tăng hoặc giảm trong trường hợp hòa.

Ngoài ra, chuỗi chiến thắng sẽ bị dừng lại.

※ Số lượng tăng hoặc giảm điểm bậc khác nhau tùy thuộc vào bậc của nhân vật.

Đánh bại toàn bộ đối thủ trong thời gian diễn ra Điện Anh Hùng hoặc nếu còn nhân vật phe bạn sống sót. Chiến thắng hoặc thất bại sẽ quyết định điểm hạng tăng hoặc giảm.

Tuy nhiên, nếu không có ai bị hạ gục trong thời gian đó, kết quả hòa sẽ được xử lý. Điểm bậc không tăng hoặc giảm trong trường hợp hòa.

Ngoài ra, chuỗi chiến thắng sẽ bị dừng lại.

※ Số lượng tăng hoặc giảm điểm bậc khác nhau tùy thuộc vào bậc của nhân vật.

Ở cuối mỗi trận 3vs3, bạn có thể kiểm tra MVP của trận đấu, số lần tiêu diệt, tổng thiệt hại và cấp bậc của mỗi thành viên trong nhóm.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game