[Hướng Dẫn]Đảo Pet

[Nội dung]

- Quản lý đảo

- Chăn thả Pet

- Tham quan Đảo

- Bạn có thể nhập nội dung Đảo Pet thông qua biểu tượng [Đảo Pet] ở trên cùng bên phải hoặc [Menu] → [Pet] → [Đảo Pet].

1. Bạn có thể vào trang quản lý Đảo Pet.

2. Bạn có thể chuyển đến Đảo Pet của riêng mình.

1. Bạn có thể thoát khỏi Đảo Pet thông qua nút [Thoát] ở phía trên bên phải.

2. Bạn có thể vào trang quản lý thông qua NPC [Roberre] ở Đảo Pet.

Quản lý đảo

1. Bạn có thể xem trạng thái sắp xếp của đồ trang trí trên Đảo Pet.

2. Bạn có thể xem trạng thái của tất cả các đồ trang trí được đặt trên Đảo Pet.

3. Bạn có thể xem độ bền tổng thể và hiệu ứng tích lũy của các đồ trang trí được đặt trên Đảo Pet.

4. Độ bền tổng thể của các đồ trang trí được đặt trên Đảo Pet có thể được sửa chữa.

 

1. Bạn có thể xem các danh mục trang trí chi tiết được đặt trên Đảo Pet.

2. Bạn có thể xem tên và mức độ trang trí.

3. Bạn có thể đặt đồ trang trí thông qua nút [Đặt].

4. Bạn có thể tăng cấp đồ trang trí thông qua nút [Tăng cấp].

5. Bạn có thể xem vị trí của đồ trang trí.

6. Bạn có thể xem độ bền của trang trí.

7. Bạn có thể xem các điều kiện mở của đồ trang trí.

8. Bạn có thể xem tác dụng của đồ trang trí.

9. Có thể sửa chữa đồ trang trí trong danh mục.

1. Bạn có thể xem cấp độ của trang trí, thời gian cần thiết để lên cấp và thời gian hồi sau khi lên cấp.

2. Bạn có thể xem phần thưởng thành tích lên cấp trang trí.

3. Bạn có thể tăng cấp đồ trang trí thông qua nút [Bắt đầu tăng cấp].

Chăn thả Pet 

 Vào trang Quản lý Đảo bằng cách nhấn vào ngay trên đầu biểu tượng [Đảo Pet] hoặc NPC Đảo Pet của tôi.

1. Bạn có thể xem trạng thái chăn thả của đồng hành trong Đảo Pet.

2. Bạn có thể xem trạng thái của tất cả đồng hành đang chăn thả trên Đảo Pet.

3. Bạn có thể xem mức độ no tổng thể và hiệu ứng tích lũy của các đồng đội ăn cỏ trên Đảo Pet.

4. Có thể cho ăn đầy đủ những đồng hành chăn thả trên Đảo Pet.

1. Bạn có thể xem các danh mục chi tiết Pet đã được chăn thả trên Đảo Pet.

2. Bạn có thể xem tên và độ no của Pet.

3. Bạn có thể xem hiệu quả chăn thả của những Pet.

4. Có thể đăng ký Pet thông qua nút [Đăng ký].

5. Có thể chăn thả Pet đã đăng ký thông qua nút [Chăn thả pet].

6. Đối với những Pet chăn thả, nút [chăn thả] được hiển thị.

7. Có thể cho ăn Pet trong danh mục.

-Những Người Làm quen có thể được xem tại các địa điểm được chỉ định theo danh mục trong Đảo Pet.

Ghé thăm hòn đảo

- Bạn có thể di chuyển đến Đảo của thành viên cùng bang hội hoặc bạn bè thông qua nút [Đảo Pet] bên trái nhân vật trong [Danh sách thành viên bang hội] / [Danh sách bạn bè].

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game