[Hướng Dẫn] tính năng cơ bản về Cộng Đồng của Icarus M

[Nội dung]

- Guild

- Thế lực

- Bạn bè

- Lịch sử nhóm

- Nhóm chính thức

Hướng dẫn tính năng [Cộng đồng] trong số các nội dung khác nhau của Icarus M.

Bạn có thể vào cửa sổ cộng đồng thông qua nút [Menu] - [Cộng đồng] ở góc trên bên trái của trò chơi.

Bạn có thể kiểm tra [Guild] [Phe] [Bạn bè] [Lịch sử nhóm] [Nhóm chính thức].

Guild

Guild cũng các tính năng khác[Guild War] [Guild Shop] [Guild Buff], v.v. Bạn có thể tham gia các nội dung khác nhau trong tính năng guild.

1. Để tạo Guild, bạn cần tạo tên Guild và mẫu biểu tượng Guild của riêng mình.

2. Khi gia nhập Guild, bạn có thể tham gia bằng cách chọn từ danh sách các Guild cùng phái với thế lực của nhân vật.

- Bạn có thể tạo một Guild trong phe của một nhân vật.

※ Xin lưu ý rằng các Guild có sức mạnh khác biệt rất khó tham gia.

- Bạn có thể chọn mẫu Guild, màu hoa văn, hình nền, màu nền và màu đường viền.

※ Một lượng vàng nhất định sẽ bị tiêu tốn cho những lần thay đổi biểu tượng bang sau này.

3. Bạn có thể nhập tên của guild sẽ tạo. Khi tạo Guild sẽ tiêu tốn 10.000 vàng.

- Bạn có thể kiểm tra đề xuất Guild, tình trạng đơn đăng ký và trạng thái lời mời.

- Bạn có thể tra cứu tên Guild để kiểm tra thông tin của Guild và xin gia nhập Guild.

- Thông qua danh sách Guild, bạn có thể kiểm tra tên Guild, cấp Guild, điều kiện thành viên của cùng một phái với lực lượng của nhân vật. Nhấn vào dấu Guild để kiểm tra thông tin Guild và đăng ký thành viên Guild.

- Chạm vào nút [Làm mới] để xem lại danh sách guild.

- Chạm vào nút [Sắp xếp] để chọn [Sắp xếp cơ bản]. [Sức mạnh chiến đấu]. Chọn một trong các [Cấp độ] để sắp xếp lại.

1. Các chức năng có sẵn có thể tìm thông qua các tab [Thông tin Guild], [Lịch sử Guild], [Thành viên Guild], [Tìm kiếm Guild] và [Nội dung Guild].

2. Bạn có thể kiểm tra thông tin Guild và kiểm tra điểm danh.

3. Giới thiệu và thông báo của Guild có thể được chỉnh sửa.

※ Giới thiệu Guild chỉ có thể được viết bởi chủ Guild.

4. [Chi tiết Guild]. Bạn có thể sử dụng từng chức năng bằng cách chạm vào nút [Hiệu ứng Guild] và [Phần thưởng điểm danh].

※ Khi bạn nhấp vào [Chi tiết Guild], bạn có thể thấy nút thoát Guild của mình và khi rời khỏi Guild, bạn chỉ có thể tham gia và tạo Guild sau 24 giờ.

5. [Xếp hạng Guild], [Cửa hàng Guild], [Nhiệm vụ Guild]. Mỗi chức năng có sẵn thông qua nút [Đóng góp Guild]. ※

 Trong trường hợp cửa hàng của guild, có thể sử dụng điểm Guild kiếm được thông qua các hoạt động để mua vật phẩm

※ Kinh nghiệm, điểm và đóng góp của Guild có thể nhận được thông qua việc quyên góp Guild.

※ Điểm Guild có thể nhận được thông qua Phần thưởng điểm danh, Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, Chiến đấu và Quyên góp.

1. Bạn có thể kiểm tra khả năng bổ sung, điều kiện duy trì, điều kiện thăng cấp và điểm tối đa kiếm được mỗi ngày cho mỗi cấp bậc của phe phái.

- [Điều kiện duy trì] là điểm sức mạnh cần thiết để duy trì thứ hạng, Nếu bạn không nắm giữ đủ điểm của điều kiện duy trì, thứ hạng của phe phái sẽ giảm.

 Mẹo. Nếu thứ hạng bị hạ xuống do không đủ điểm sức mạnh để duy trì thứ hạng sức mạnh

Để tiếp tục nâng cấp lên cấp bậc tối đa hiện có một lần nữa, Bạn có thể nâng cấp lại lên cấp bậc đó bằng cách chỉ sử dụng điểm điều kiện duy trì của cấp bậc sức mạnh tối đa hiện có.

 - [Điều kiện thăng cấp] là điểm sức mạnh cần thiết để thăng cấp, Nếu bạn có điểm phe thỏa mãn điều kiện nâng cấp, bạn có thể nâng cấp bằng cách nhấp vào nút nâng cấp.

-Trong trường hợp gặp  [Điểm tối đa kiếm được mỗi ngày], là điểm lực chiến tối đa có thể nhận được mỗi ngày, Cấp bậc phái càng cao, điểm tối đa kiếm được hàng ngày càng cao.

2. Chỉ có thể nâng cấp một lần cho mỗi cấp bậc, và chi phí duy trì được khấu trừ vào lúc 1 giờ sáng hàng ngày.

Mẹo. Nếu không đủ chi phí bảo trì, thứ hạng sức mạnh sẽ bị hạ xuống, và thứ hạng sức mạnh có thể giảm nhiều cấp độ cùng một lúc.

Bạn bè

Bạn bè cho phép người dùng kết bạn với người dùng khác cùng chơi Icarus M.

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách [Danh sách bạn bè] [Yêu cầu đã nhận] [Yêu cầu đã gửi] [Bạn bè được đề xuất].

2. Bạn có thể kiểm tra danh sách bạn bè và xóa bạn bè.

※ Người dùng đã kết bạn được biểu thị bằng vòng tròn màu xanh lá cây và người dùng chưa kết nối được biểu thị bằng vòng tròn màu đỏ.

3. Bạn có thể làm mới, sắp xếp, tổ chức và tìm danh sách bạn bè của mình.

Lịch sử tổ đội

Lịch sử tổ đội cho phép bạn kiểm tra lịch sử người mà bạn đã chơi cùng trước đây, Nội dung này cho phép bạn lập nhóm với thành viên đó.

1. Bạn có thể kiểm tra hồ sơ của các thành viên đã chơi cùng trước đó.

※ Bấm để kiểm tra thông tin chi tiết của thành viên.

※ Hiển thị ★, đây là một biểu tượng hiển thị yêu thích và hiển thị ●, nó cho biết trạng thái đã kết nối / chưa kết nối của người chơi

Nhóm chính thức

Nếu bạn nhấp vào nhóm chính thức, bạn có thể kiểm tra các cập nhật, sự kiện và bài đăng thông qua trang chính thức của Icarus M.

1. Bạn có thể điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ diễn đàn chính thức thông qua nút tương ứng.

2. Bạn có thể kiểm tra các sự kiện và nội dung trong trò chơi đang diễn ra tại Nhóm chính thức của Icarus M.

3. Bạn có thể kiểm tra thông báo, sự kiện và tất cả các bài đăng trong Nhóm chính thức của Icarus M.

4. Bạn có thể kiểm tra các hình ảnh và video đã đăng ký trong Nhóm chính thức của Icarus M.

5. Bạn có thể tìm kiếm tất cả các bài đăng đã đăng ký trong Nhóm chính thức của Icarus M.

6. Bạn có thể đăng nhập và đăng ký vào Nhóm chính thức của Icarus M.

7. Bạn có thể đơn giản hóa chức năng [Chụp màn hình] [Quay video] [Phím tắt cộng đồng] bằng cách nhấp vào nút.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game