Hướng dẫn cơ bản

 

[Nội dung]

- Màn hình đăng nhập

- Menu

- Quà đăng nhập

- Thông tin nhân vật

 

Màn hình đăng nhập

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về các phần của màn hình đăng nhập.

1. Nút này cho phép bạn chọn tài khoản đăng nhập để sử dụng trò chơi

2. Nó là một nút để chọn và kiểm tra máy chủ để chơi trò chơi.

3. Bạn có thể truy cập và kiểm tra các nhân vật của từng máy chủ của tài khoản đăng nhập hiện đang được liên kết.

 

- Bạn có thể đăng nhập bằng Facebook, Google, Chơi ngay và cổng đăng nhập SohaGame

Sau đó bạn có thể tham gia trải nghiệm Icarus M.

- Bạn có thể truy cập và kiểm tra máy chủ được đề xuất và tất cả các máy chủ.

Mẹo: Nếu máy chủ bị quá đông, vui lòng đợi một lúc trước khi kết nối lại.

- Thông qua nút [Tìm nhân vật của tôi], bạn có thể kiểm tra và truy cập tất cả các nhân vật được tạo trong tài khoản đăng nhập hiện được liên kết.

Sau khi đã đăng nhập vào game, chúng ta sẽ cần biết một số giao diện cơ bản thường thấy

[Đặt phạm vi di chuyển khi tự động chiến đấu]

Sau khi bấm vào nút chiến đấu tự động, một cửa sổ để thiết lập [Phạm vi di chuyển] sẽ hiển thị. Nếu bạn không cài đặt phạm vi chuyển động trong 3 giây, cửa sổ sẽ biến mất.

 

Menu

Bằng cách nhấp vào nút [Menu] ở góc trên bên phải, bạn có thể xem nhanh menu cần thiết để đi vòng quanh thế giới Icarus M.

Menu sẽ hiển thị những chức năng chính, khi bấm vào các chức năng chính thì chức năng phụ sẽ được hiển thị.

 

[Hướng dẫn chức năng trong menu]

 

Quà đăng nhập

Bạn có thể nhận “Thưởng đăng nhập hàng ngày” và “Thưởng tích lũy online”.

(Bạn có thể kiểm tra nội dung trong mục sự kiện.)

Nội dung phần thưởng cũng thể được xem thông qua biểu tượng [Phần thưởng đăng nhập] ở phía trên cùng của màn hình trò chơi.

[Thưởng đăng nhập hàng ngày]

Với sự kiện kiểm tra điểm danh hàng tháng, bạn có thể nhận được phần thưởng cố định khi đăng nhập mỗi ngày.

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách quà có thể nhận trong mục phần thưởng.

2. Bạn có thể kiểm tra 28 phần thưởng trong tháng và các phần thưởng đã nhận được cho đến nay.

3. Bạn có thể nhận phần thưởng thông qua nút [Nhận Phần thưởng].

Lưu ý: Phần thưởng truy cập hàng ngày được tự động làm mới sau khi kết thúc ngày thứ 28.

 

[Phần thưởng tích lũy Online]

Bạn có thể nhận được các vật phẩm thưởng theo thời gian Đăng nhập hàng ngày.

[Ảnh minh họa]

1. Bạn có thể kiểm tra thời gian online tích lũy của nhân vật.

2. Bạn có thể kiểm tra các phần thưởng có thể nhận được theo từng mốc tích lũy.

3. Khi đủ điều kiện nhận thưởng, bạn có thể nhận qua nút [Nhận thưởng].

Lưu ý: Phần thưởng tích lũy Online sẽ được tự động làm mới vào lúc 24h hàng ngày.

 

Thông tin nhân vật

Khi bạn nhấp vào level của nhân vật phía trên bên trái màn hình, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ [Thông tin về nhân vật],

Trong cửa sổ thông tin nhân vật sẽ có Thông tin cơ bản của nhân vật, cấp độ thức tỉnh, chỉ số của nhân, Trang bị và ngoại trang đang mặc, Pet đang sử dụng.

Bạn có thể kiểm tra [Thông tin chỉ số của nhân vật], [Phe] và [Vật phẩm hiện có].

1. Bạn có thể kiểm tra số lượng hàng hóa hiện tại (Elune xanh, Elune đỏ, Vàng).

2. Bạn có thể kiểm tra [Trang bị], [Pet] và [Trang phục] mà bạn đang mặc.

3. Bằng cách chạm vào biểu tượng [kính lúp], bạn có thể kiểm tra các giá trị chỉ số chi tiết [Chiến đấu], [Thuộc tính] và [Khác] của Nhân Vật

4. Bạn có thể kiểm tra mức độ thức tỉnh của nhân vật, lực chiến hiện tại, phe phái, bang hội và thành tựu đã đạt được.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

 

Game