Cách tạo nhân vật

Hướng Dẫn tạo nhân vật

Icarus M phiên bản Việt Nam ra mắt với 5 Class là Chiến Binh, Cung Thủ, Kiếm Sư, Pháp Sư và Họa Sư
■ Cách tạo nhân vật

- Chạm vào nút [+] bên phải cửa sổ chọn nhân vật.
  (Khi lần đầu tiên tạo nhân vật trên server đăng nhập, màn hình chọn Class sẽ hiện ra ngay lập tức.)

 

- Sau khi chọn Class bạn thích trong 5 Class, hãy chạm vào nút [Tiếp theo] ở dưới bên phải.

- Sau khi thiết lập ngoại hình, hãy chạm vào nút tạo nhân vật ở phía dưới bên phải.

-Sau khi nhập tên của nhân vật bạn muốn, chạm vào [OK] ở dưới.

* Vui lòng nhập ký tự tên nhân vật, từ 6 đến 15 ký tự

※ Được viết theo tiêu chuẩn ngày 13 tháng 7 năm 2018. Trong trường hợp nội dung hướng dẫn, một phần thông tin có thể thay đổi sau này.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game